Polimerowe 20 GBP

Bank Anglii wprowadził do obiegu nowy banknot o nominale 20 funtów. Na awersie widnieje standardowy rysunek przedstawiający Królową Elżbietę II, zaś na rewersie pojawia się portret angielskiego malarza Williama Turnera.

Dodano też dwa okienka z dwukolorową folią – na większym, niebiesko-złotym, widnieje galeria Turner Contemporary oraz latarnia morska w Margate, zaś drugie nawiązuje do okien opactwa Tintern. Unowocześniono również zabezpieczenia i zmieniono materiał, na którym drukowane są banknoty - obecnie wykorzystywane jest specjalne podłoże polimerowe.

 

Źródło: https://www.bankofengland.co.uk